dålig svenska

har fått mycken kritik på olika forum ,hur jag skriver, jag beskriver saker så kortfattad som möjligt, därför att läsaren ska tvingas tänka efter, för att förstå innebörden av vad jag skriver, de säger att jag skriver dålig svenska. jag vill säga att det kräver viss mått av intelligens för att läsa mina texter. i en recension av min bok, beskrivs detta som ”snedvriden poesi” nu är det kosmiska medvetandet lättföreståeligt om man är mitt inne i detta, så är man kvar i det kollektiva mänskliga medvetandet, så behöver man nog tänka efter om man ska förstå innebörden av mina texter.

Annonser