tomtar på loftet

nu vet jag vad tomtar på loftet innebär,  dessa mäniskor från parallellvärlden human being som de säjer.   är endast 24 cenimeter säger de .har inte sett dem . men jag har hört dem tala nere från golvet.  det är nog samma ena som jag beskrev som mikroneserna i boken,  de letar efter en öppning till vår värld , så att de kan vara här fysiskt.  4 planeter är det i deras värld, men det verkar inte så bra där, jag vet inte, eftersom de vill vara här  oss oss. som sagt de har en port i varje hus oss sej till vår värld. men vill vara här fysiskt,  de har kontakt med mej och tror att jag kan hjälpa dem. de vill ha liv som de säjer……..det är en av dem en tjej . som de säger är speciell.  jag har kontakt med hennes astralkropp,  hon som jag beskrev , följde med i bilen tillsamans med min bror………det var lite lustigt,  hon frågade om det fanns vilda djur här,  så ville hon se fotboll. och pratade om en bärplokare som försvunnit, som hon läst om på affären  (se tidigare bloggar)   jag vet inte vem hon är , men har gul färg känner jag,  som hon är nån högre varelse i deras värld.  en ängel eller nåt.  de har sagt att det hänt mycket oss dem, och det kommer hända saker här ochså..i november……….hon den speciella som likagärna , kan vara från vår värld.och hjälper de små. vet inte hur det ligger till.läste upp en proklamering med hög röst  gulaktig färg på hennes röst hörde jag……………kommer bara ihåg det sista……” lagar och förordningar skall hållas”  så får se om något händer i november

Annonser

obama area 51

frågade faktiskt en av dem  för bara två veckor sedan  , om de visste nåt om area 51

”dom har en”  svarade hon, vadå frågade jag ett ufo?   det var ”buisness”  svarade hon,   i gengäld fick de rätt att kontakta människor

ser att cia har kommit ut med uppgifter om area 51 nu

var även i contact med obama…sände ut till honom att jag skulle döda hans mind, när jag fick veta att han skulle utala sig…….satt och väntade på utalandet.   av nån anledning så sände de det utan adio .  det vill sägaett tal med en stillbild.

nåväl det gick bra ändå jag fick contact med honom ändå , med fysiska beröringspunkter.

 

mina vänner är fortfarande kvar. vi pratar så fort jag är vaken, de säger de vet en sak om världen, men vill inte säga vad…hörde ordet paradigim nämnas, men han inte höra i vilket sammanhang

parallelvärdar

har haft besök en längre tid av varelser från en parallelvärld vet inte om de här från samma värld som kamjal. jag har bett dem förklara för mej. de har sagt att de ligger ovanför mej. de kallar vår värld för underjorden, där ovanför mej har de sagt, att de har en port i varje hus, som en dörr, utförligare kan de inte förklara. det är promenad avstånd till vår värld, en äldre man sa till mej att ”snart blir du andlig” åkte och handlade i en by i närheten med min bror, en tjej därifrån var med i bilen andligt, och jag pratade med henne samtidigt som jag pratade med min bror, jag testade min bror under bilfärden, han harklade och reagerade på henne, fast han inte kunde höra henne eller visste någonting om henne, när vi kom hem igen försvann hon, jag frågade de andra andliga rösterna från deras värld . vem hon var. ”hon är speciell ” svarade de, och de var hon verkligen, jag fick en speciell närvarokänsla när hon pratade………………………senare hörde jag henne högt proklamera en text från ovan…………..kommer inte ihåg allt, den var lång, men nåt ska tydligen hända om tre månader, nu i december…………….de psykiskt sjuka så kallade scizofrena blir fler och fler i världen, min teori är att de hör röster från parallelvärdar, men har inte fått kontakt med dessa. har även diskuterat med vänner ur vår värld, deras motsvarigheter i parallelvärden, det är alltid dialoger, men andra insjuknade människor . har ingen dialog, de hör diffusa röster tror jag, och förstår inte vad det handlar om…………de högre i parallevärlden kan man uppfatta som gudar i vår värld. har en port dimmensionsport i mitt eget hus, ett hål i vägen som jag icke kan se, men jag hör väldigt väl när de är inne oss mej i huset, rummet, än när de går igenom min port och hörs på andra sidan väggen, nära eller längre bort

http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article233563.ece