Stalo-folket

alla samiska områden från Härjedalen i sö- der till Kola-halvön i nordöst finns traditionen om Stalo. Rolf Kjellström har sammanställt och bearbetat traditionsmaterialet. Traditio- nens beskrivning av Stalo har av Kjellström sammanfattats med bl. a. följande: stor, kraf- tig, skägg och långt hår, har järnskjorta; lever på jakt, bl. a. renjakt med lockren, kan även ha boskap samt driva in skatt (stjäla) från samer- na. »Jaktlag» nämns: stalofolket kom överens om att ej gå in på varandras områden. Både fredliga och fientliga möten mellan Stalo och samerna refereras (Kjellström 1983 s. 215 f ) . Oavsett om traditionen om Stalo vilar på historisk grund eller ej finner man att fjäll- gravarnas människor stämmer rätt väl in på beskrivningen av Stalo: de är icke-samer (nordbor) och jagar i traditionellt samiska om- råden. Även uppgiften om att Stalo kommer över- ens om att hålla sig till vissa jaktområden kan sägas få stöd i de jämtländska fjällgravarna. Inger Steirli menar att fjället var allmänning, jaktligt sett oreglerat, och att huvudbytet (vildren) var fritt jaktbyte (Storli 1991 s. 135). Det fanns alltså inget behov av att i terrängen markera ett jaktrevir. Och hur skulle detta över huvud taget låta sig göras? Jaktområden är av nödvändighet stora till ytan och avgrän- sas av naturliga terrängfonnationer, fjäll, sjöar etc. Sådana gränser lär man sig utantill. Man har därför inte haft behov av an markera en bestämd plats i jaktområdet, t. ex. med gravmonument. Sannolikt har man ej heller hall lagfäst jakträtt. Behov av revirhävdandc gravhögar har funnits vid den fasta gården, oavsett om den funnits på fjället (södra Nor- ges fjällgravar) eller i de fjällnära dalgångarna som i Jämtland och Tröndelag. Att nämna Stalo utan att nämna stalotom- t e m a låter sig knappast göras. Stalotomter kallas tomtningar, ofta svagt ovala, med ned- sänkt bottenplan begränsat av en vall. Ofta ligger de på rad i närheten av övre trädgränsen

Annonser

4 thoughts on “Stalo-folket

    • det har direkt ine att göra med aliens , men intressant ändå……..senaste forskarönen ska visst vara att sveriges invandring efter istiden kommer västerifrån, eftersom det var en stor kil in över sverige där jag bor, och inte söderifrån som tidigare hävts………så mina trakter ska vara sveriges äldsta kulturmarker….så där kommer stalo-folket in kom de västerifrån

  1. På 1980-talet lät Rolf Kjellström göra de första kol-14-dateringarna av stalotomter och kom fram till att dessa använts under två perioder, dels under vikingatiden, dels mellan 1600-talet och 1800-talet. Kjellström menade att tomterna var rester av torvhus som byggts av norrmän. Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stalotomt .

    Hur går det ihop med det du skriver, kajmal? Om deras lämningar är från vikungatiden eller senare, måste ju de österifrån kommande samerna ha befolkat delar av Lappland mycket tidigare.

    Dessutom: I den samiska religionen finns Stalo omnämnd. Han beskrivs som en enögd, storväxt, grym jätte, rik, ondskefull människoätande och även en djävulens tjänare. Stalo skulle alltså ha varit den fruktade jätten i skogen.

    Det är väl närmast den storväxta Stalo, som återfinns i den äldre samiska religionen, som kan intressera alien-troende. Stalo som tillhörig, sprungen från, en jättarnas ”stam”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s